Informacje ogólne > Regulamin

Regulamin XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w Biegach Przełajowych
Stalowa Wola, 2007

WARUNKI UCZESTNICTWA

W zawodach mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki w wieku 16-17 lat. Do zawodów finałowych kwalifikują się zawodnicy i zawodniczki, którzy w eliminacjach strefowych zajęli miejsca 1-12 w każdym z biegów (kobiet - 2 km i 3 km, mężczyzn - 3 km i 5 km). Dodatkowo każde województwo może zgłosić łącznie pięć osób do któregokolwiek z biegu. Łączna liczba startujących w OOM wynosi 464.

Każdy zawodnik musi przedstawić:

  • dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna),
  • książeczkę sportowo-lekarską z aktualnym badaniem lekarskim,
  • licencję polskiego związku sportowego.

Wszyscy członkowie ekip wojewódzkich - zawodnicy i trenerzy - powinni obowiązkowo posiadać numer PESEL.
Zawodnicy oraz opiekunowie powinni być ubezpieczeni przez macierzyste stowarzyszenia sportowe od następstw nieszczęśliwych wypadków - NW.
Organizator zapewni ubezpieczenie OC dla organizatorów. Na każdym obiekcie sportowym będzie obecny zespół medyczny, który będzie do dyspozycji uczestników w trakcie zawodów oraz pół godziny przed i po zawodach

ZGŁOSZENIA

Ekipy wojewódzkie należy zgłaszać na drukach, które są do pobrania na oficjalnej stronie internetowej Olimpiady: www.olimpiada.stalowawola.pl.

Wypełnione komputerowo druki zgłoszeń przesyłają wyłącznie Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenia Sportowe pocztą elektroniczną na adres: olimpiada@stalowawola.pl, po ogłoszeniu przez Polski Związek listy osób zakwalifikowanych po eliminacjach lecz nie później niż do 21 marca 2007 r.

Wersję papierową zgłoszenia podpisaną przez WISS należy przesłać niezwłocznie na adres biura Olimpiady:

Podkarpackie Stowarzyszenie Związków Sportowych
ul. Pułaskiego 13a
35-011 Rzeszów

tel. 017 852-79-86; fax. 017 853-22-31

Ilość zawodników Ilość osób towarzyszących
1 - 5 1
6 - 10 2
11 - 16 3
17 - 25 4
26 - 32 5
33 - 40 6
41 - 50 7
51 - 60 8
61 - 70 9
71 - 80 10
81 - 90 11
91 - 100 12

W limitach mieszczą się szkoleniowcy, kierowcy, lekarze, kierownicy zespołów itp. Dodatkowo:

- dla ekip powyżej 35 osób - 1 kierowca
- dla ekip powyżej 70 osób - 2 kierowców

W przypadkach wystąpienia konieczności zwiększenia liczby osób towarzyszących zawodnikom (ze względów organizacyjnych) nie uwzględnionych w powyższych regułach, PZS lub WISS powinny ten fakt zgłosić do organizatora finałów na etapie planowania. Pobyt osób dodatkowych jest na koszt jednostki delegującej.

ZASADY FINANSOWANIA

Koszty organizacyjne zawodów finałowych OOM oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników w limitach regulaminowych pokrywane są przez Komitet Organizacyjny, z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Sportu.
Koszty dojazdu pokrywane są przez uczestników.Regulamin można także pobrać w wersji .DOC lub .PDF :